naslovnica
o nama
intervencije
vozila
dokumenti
galerija
kontakti
linkovi

Izjava o pristupačnosti

Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira koje se nalazi na adresi http://vatrogasci-bm.hr/naslovnica.htm

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira http://vatrogasci-bm.hr/naslovnica.htm djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Glavni strukturalni elementi iz HTML5 standarda (header, footer, nav, section, article, aside). Stranica ne sadrži glavne strukturalne elemente iz HTML5 standarda. Potrebno je postojeće div elemente zamijeniti HTML5 standard elementima.
  • Elementi naslova. Za odlomke tekstra koriste se p elementi, dok za naslove se ne koriste h1 – h6 elementi, te je potrebno postojeće elemente zamijeniti sa h1 – h6 elementima.
  • Tablice se koriste za postizanje vizualnog rasporeda elemenata na stranici (nav bar). Potrebno je table element koristiti isključivo za prikaz tabličnih podataka.
  • Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem.
  • Nekoliko slika nemaju prikladan tekstualni naziv na hrvatskom jeziku. Potrebno je slikama dodati odgovarajući tekstualni naziv (alt atribut).

Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18. svibnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira.

Izjava je zadnji put preispitana 18. svibnja 2021. Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Belog Manastira redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu Grada Belog Manastira.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Vladana Desnice 2, 31300 Beli Manastir

Tel: +385 31 701 103

E mail: vatrogascibm@gmail.com

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

 

 VOZILA
idi na galeriju

Izjava o pristupacnosti

O